1.  Inleiding

 • Mammas 24/7 is oorspronklik begin om n platform vir Mammas te skep waar Mammas raad en ondesteuning kan gee aan ander Mammas. Mammas 24/7 fokus op enige tipe Mamma (Enkelouer, getroud, swanger en selfs oumas).
 • Die webblad se hoofdoel is om alledaagse Mamma Entrepreneurs in die “Mamma en baba industrie” die geleentheid te bied om hul besighede te laat groei deur hul produkte en dienste hier te adverteer.
 • Die gebruik van die Mammas 24/7 webwerf is gratis. Daar is slegs n geringe koste sodra die verbruiker enige plasings wil maak of by die kompetisies wil in skryf.
 • Deur Mammas 24/7 se webblad (www.mammas247.co.za) te gebruik, tree die verbruiker in n bindende ooreenkoms met Mammas 24/7 dat die verbruiker die bepalings en voorwaardes deurgelees het, verstaan en aanvaar.

2.  Beperkte aanspreeklikheid en vrywaring

 • Die verbruiker gebruik die webwerf op eie risiko.
 • Deur die gebruik van Mammas247 of, anders genoem, Mammas 24/7, gee die verbruiker Mammas 24/7 toestemming om hom/haar te kontak op enige van die kontakbesonderhede wat tydens die skep van sy/haar gebruikersprofiel aangegee is.
 • Mammas 24/7 streef na die oop, billike en onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings en kommentaar van gebruikers van hierdie webblad is dus hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die bestuur van Mammas 24/7 nie.
 • Alhoewel Mammas 24/7 alles in sy vermoë doen om die kwaliteit en akkuraatheid van die dienste en inligting te verseker, is dit die verbruiker se verantwoordelikheid om die waarheid of korrektheid daarvan na te gaan.
 • Mammas 24/7 is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van enige aard wat die verbruiker mag ly of aangaan as gevolg van sy/haar toegang tot of gebruik van enige inligting vervat op die webblad nie, insluitend, sonder beperking, enige verlies, uitgawe of skade wat ontstaan het as gevolg van een van die volgende:
  • foutiewe inligting vervat op die webblad;
  • ongemagtigde toegang tot of wysiging van die webblad deur ‘n derde party;
  • die onbeskikbaarheid van die webblad;
  • die vernietiging van die gebruiker se data of rekenaartoerusting.
  • Skakeling of handeldrywing met of gebruik van dienste van ʼn onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op Mammas 24/7.
 • Die verbruiker vrywaar Mammas 24/7 teen enige aanmaning, eis of regsaksie wat teen Mammas 24/7 ingestel word wat direk of indirek voortvloei uit die verbruiker se gebruik van, deelname tot, of toegang tot hierdie webblad.
 • Mammas 24/7 behou die reg voor om die webblad en/of die inhoud daarvan op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort.
 • Die verbruiker is self verantwoordelik vir enige inhoud wat die verbruiker aan Mammas 24/7 stuur, op die webblad laai of deur middel van Mammas 24/7 aan ʼn derde party aanstuur.
 • Mammas 24/7 sal nie verantwoordelik gehou word vir die verlies van enige inhoud wat die verbruiker op die webblad laai of wat deur die webblad aangestuur is nie en dit is die verbruiker se eie verantwoordelikheid om self ‘n reserwekopie te maak

3.  Privaatheid

 • Die verbruiker gee toestemming dat Mammas 24/7 sy/haar persoonlike inligting mag insamel wat gegee word deur die webblad te gebruik.
 • Mammas 24/7 kan sodanige persoonlike inligting gebruik vir doeleindes van bemarking van produkte binne die Mammas 24/7 sirkel, asook om die funksionaliteit van die webblad te verbeter.
 • Mammas 24/7 sal nie die gebruiker se inligting met enige ander party deel, sonder om vooraf die verbruiker se toestemming te verkry om so te doen nie, tensy Mammas 24/7 ingevolge die heersende reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.
 • Die verbruiker gee hiermee toestemming dat Mammas 24/7 sy/haar persoonlike inligting aan die webwerf se diensverskaffers mag gee ten einde die webblad te bedryf.

4.  Kopiereg

  • Die kopiereg en alle ander immateriële goedereregte van die webblad, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn, behoort aan Mammas 24/7 tensy sodanige regte uitdruklik deur die outeur voorbehou is alvorens dit op die webblad gepubliseer is.
  • Die gebruiker mag sodanige werke besigtig, uitdruk en een kopie daarvan op sy/haar hardeskyf maak, mits:
   • dit vir persoonlike gebruik is en nie vir enige kommersiële doel aangewend word nie;
   • die gebruiker op alle kopieë ‘n weergawe van ons kopiereg-kennisgewing vertoon;
   • Dit op geen ander sosiale media platform herpubliseer word nie.
   • die gebruiker nie die werke op sodanige wyse verander tot nadeel van Mammas 24/7 nie.
  • Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings vervat in paragraaf 4.1 hierbo, bevestig Mammas 24/7 dat die kopiereg in bydraes, artikels en ander literêre werke wat deur die verbruiker geskep is en aan Mammas 24/7 gestuur word aan die verbruiker behoort. Sodra die verbruiker enige artikels, bydraes of ander literêre werke op die webblad plaas, gee die verbruiker daarmee saam ook vir Mammas 24/7 ‘n oordraagbare, ewigdurende, wêreldwye en tantième-vrye lisensie om die werke vir plasing op Mammas 24/7 te gebruik.
  • Indien die intellektuele eiendom van materiaal wat deur ʼn verbruiker aangebied word vir plasing op die webblad aan ‘n derde party behoort, onderneem die verbruiker om Mammas 24/7 daarvan in kennis te stel en vrywaar die verbruiker Mammas 24/7 teen enige eis wat die eienaar van daardie intellektuele eiendomsregte teen Mammas 24/7 kan instel.
  • Die handelsmerke en kentekens op Mammas 24/7 is die geregistreerde, en waar toepaslik, die nie-geregistreerde, handelsmerke van Mammas 24/7. Niks op die webwerf mag so geïnterpreteer word om te beteken dat die verbruiker ‘n lisensie of die reg verkry om enige handelsmerk sonder Mammas 24/7 se toestemming te gebruik nie.

5.  Inhoudsbestuur

  • Die diskresie om te besluit watter inhoud op die Mammas 24/7 geplaas word, berus uitsluitlik by Mammas 24/7.

 

6.  Skakels na derde partye

  • Die webwerf bevat skakels na ander webwerwe met inligting en ander materiaal wat deur derde partye geskep is. Ofskoon Mammas 24/7 die skakels met sorg uitkies, kan Mammas 24/7 geen aanspreeklikheid aanvaar vir die inhoud van sodanige webwerwe nie.
  • ‘n Skakel op die Mammas 24/7 webwerf na ‘n ander webwerf beteken nie dat Mammas 24/7 die inhoud van daardie webwerf nagegaan het nie en dit beteken ook nie dat Mammas 24/7 daardie inhoud goedkeur nie.

7.  Deelname deur verbruikers

 • Enige verbruiker is welkom om kommentaar te lewer en deel te neem aan Mammas 24/7, welke kommentaar egter vry moet wees van rassisme, seksisme, homofobie, onvanpaste persoonlike opmerkings, ander vorms van haatspraak of kru, kras en vuil taal.
 • Verbruikers word gekoppel aan ʼn elektroniese profiel.
 • Verbruikers mag slegs een profiel op Mammas 24/7 bedryf.
 • Verbruikers se kommentaar word outomaties en onveranderd op Mammas 24/7 geplaas soos wat dit gelewer word.
 • Kommentaar moet pas by die beskaafde toon en waardestelsel van Mammas 24/7.
 • Die doelbewuste ontwrigting van gesprekke, onder meer deur irrelevante, uitlokkende stellings (“trolling” of “flaming”), word nie toegelaat nie.
 • Agtervolging van mede-kommentators (“stalking”) deur voortdurend op hul kommentaar te fokus en in die weg te staan van sinvolle reaksie op daardie kommentators word nie toegelaat nie.
 • Herhaaldelike plasing van dieselfde inhoud in verskillende kommentaarstukke of die plasing van irrelevante inligting of skakels na irrelevante webadresse, word nie toegelaat nie.
 • Rassistiese en seksistiese kommentaar, of kommentaar wat andersins aanstootlik of diskriminerend van aard is, word nie toegelaat nie.
 • Ander lesers, verbruikers en kommentators mag nie persoonlik aangeval en/of verneder word nie.
 • Kommentaar moet relevant wees tot die artikel/plasing waarop kommentaar gelewer word.
 • Kommentaar wat geweld aanwakker, haatspraak verteenwoordig, kru of vuil taalgebruik insluit, of lasterlik of Godslasterlik van aard is, sal nie geduld word nie.
 • Die suksesvolle plasing van kommentaar is onderhewig aan ʼn outomatiese siftingsproses gebaseer op ʼn vooraf vasgestelde lys ongewenste en onaanvaarbare woorde en frases.
 • Skakeling, handeldrywing of prysvasstelling met, of gebruik van dienste van ʼn onafhanklike diensverskaffer of adverteerder op Mammas 24/7 bly die uitsluitlike verantwoordelikheid van die verbruiker.
 • Mammas 24/7 sal nie as middelman of agent van enige verbruiker van Mammas 24/7 of onafhanklike diensverskaffer of adverteerder optree nie.
 • Deur die Mammas 24/7-webwerf of enige gedeelte daarvan, ingesluit maar nie beperk tot portale, Mammas 24/7 se Facebook-bladsy, produkte en dienste en die blogs nie, te gebruik, verbind die verbruiker hom-/haarself aan die gebruiksvoorwaardes soos hier uiteengesit. Die gebruiksvoorwaardes tree in werking op die tydstip wanneer die verbruiker die webblad vir die eerste keer gebruik en vorm ‘n ewigdurende ooreenkoms tussen die verbruiker en Mammas 24/7.
 • Indien verbruikers hulself nie wil laat bind deur die bepalings en voorwaardes, soos hierin uiteengesit is nie, moet hulle hulself daarvan weerhou om die webwerf te besoek, te gebruik en/of om bydraes te lewer.
 • Mammas 24/7 hou die reg voor om sonder verdere kennisgewing enige kommentaar wat ons insiens nie onderhewig is aan die bepalings van hierdie beleid nie, eensydig te verwyder.
 • Die verbruiker hoef nie in kennis gestel te word indien sy/haar kommentaar verwyder word nie, en redes vir die verwydering hoef nie deur Mammas 24/7 verskaf te word nie.

8.  Klagtes

 • Indien enige verbruiker ʼn klagte/grief oor ʼn ander verbruiker se kommentaar en/of profiel indien, sal dit deur Mammas 24/7 ondersoek word.
 • Kommentaar waaroor ʼn sekere aantal klagtes ontvang is, word normaalweg verwyder.
 • Met die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar die verbruikers dat hul kommentare en/of profiele gewysig of verwyder mag word indien dit nie aan hierdie bepalings en voorwaardes voldoen nie.
 • Indien ʼn verbruiker hom-/haarself herhaaldelik skuldig maak aan die oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes, kan hy/sy ingevolge klousule hierbo, permanent geblokkeer word om weer op Mammas 24/7 kommentaar te lewer of om ʼn profiel te skep.

9.  Algemeen

 • Mammas 24/7 mag die bepalings en voorwaardes van die Mammas 24/7 webblad te enige tyd wysig. Deur die webblad te besigtig, verbind die verbruiker hom-/haarself tot die jongste weergawe van die bepalings en voorwaardes.
 • Die verbruiker besef dat dit sy/haar plig is om vertroud te wees met die jongste weergawe van die Mammas 24/7 webblad se bepalings en voorwaardes.
 • Geen ander bepaling of voorwaarde vir die gebruik van die webwerf behalwe die nuutste weergawe op die webwerf sal as bindend beskou word nie en die verbruiker verbind hom/haarself onherroeplik hiertoe.
 • Indien ʼn dispuut oor die inhoud van die jongste gebruiksvoorwaardes sou ontstaan, sal die besluit van Mammas 24/7 in die verband finaal wees.
 • Enige iemand wat probeer om skadelike sagteware of kodering op hierdie webblad te laai, of wat probeer om ongemagtigde toegang tot enige blad op hierdie webblad te verkry, sal vervolg word. Mammas 24/7 sal ’n siviele eis teen so ’n persoon maak indien Mammas 24/7 enige skade of verlies beloop.
 • Die verbruiker stem in en waarborg dat die gebruikernaam en wagwoord wat hy/sy gebruik om aan te meld slegs vir sy/haar persoonlike gebruik is en dat dit nie aan ’n derde party gestuur word nie. Die verbruiker gee toestemming dat Mammas 24/7 al die nodige stappe moontlik neem om die integriteit en sekuriteit van die webblad en in die administratiewe kantoor te verseker.
 • Verder verleen Mammas 24/7 geen voorstelling of waarborg, geïmpliseer of andersins, dat onder meer die inhoud en tegnologie beskikbaar by hierdie webblad, vry is van foute, weglatings, of dat die diens 100% ononderbroke en foutloos sal wees nie. Ons moedig die verbruiker aan om enige moontlike wanfunksies en foute per e-pos (info@mammas247.co.za) te rapporteer, of skakel 0737671263.
 • Inligting, idees en menings wat op hierdie webblad uitgedruk word, behoort nie as professionele advies of as die amptelike standpunt van Mammas 24/7 gehou te word nie en die verbruiker word aangemoedig om professionele advies in te win voordat hy/sy enige optrede volg met betrekking tot inligting, idees of menings wat op hierdie webblad uitgespreek word.

10.  Betalingsmetode

 • Die verbruiker kan ’n elektroniese oorplasing (EFT) maak of gebruik maak van die ingeboude betalingsmetode naamlik PayFast.
 • Die verbruiker moet seker maak dat hy/sy die regte verwysing as verwysingskode gebruik wanneer hy/sy ’n elektroniese oorplasing maak.
 • Nadat ‘n bestelling geplaas is, moet n betaling binne 24 uur gemaak word. Sodra die fondse ontvang is, sal die bestelling verwerk word.
 • Die proses kan tussen 1 tot 3 werksdae neem, afhangende van die verbruiker se bank.
 • Indien n EFT gedoen word, moet daar n e-pos vanaf die verbruiker se persoonlike e-pos adres met n betalingsbewys aangeheg na payments@mammas247.co.za gestuur word. Hierdie e-pos moet ook al die verbruiker se kontakbesonderhede bevat.
 • As die bogenoemde nie gedoen word nie, sal mammas 24/7 nie kan bepaal wie die betaling gemaak het nie.
 • Adverteerders kan geen betaling terugeis vanaf Mammas 24/7 indien die adverteerder vir enige onklaar rede nie tevrede is met die aantal kliente wat hulle verkry het deur die advertensie nie.
 • Geen verbruiker kan hul geld terugeis vanaf Mammas 24/7 as die verbruiker se tweedehandse items nie verkoop het op die webblad nie.
 • Geen verbruiker kan hul geld terugeis vanaf Mammas 24/7 as die verbruiker nie n kompetisie gewen het nie.

11.  Koop en Verkoop

 • Die Koop en Verkoop platform gee verbruikers die geleentheid om enige tweedehandse baba-/kleuter-/mamma verwante items te verkoop en aan te koop.
 • Alle items wat onder die Koop en Verkoop geplaas word is vanaf verbruikers en nie Mammas 24/7 self nie.
 • Dit is die verbruiker se eie verantwoordelikheid en risiko om enige transaksie met n derde party te doen, hiermee moet die verbruiker self seker maak oor die kwaliteit, veiligheid en inligting wat op die advertensie geplaas word.
 • Mammas 24/7 sal nie aanspreeklik gehou word vir enige skade of verlies wat deur die Koop en Verkoop van die tweedehandse items sou ontstaan nie.
 • Die ooreenkoms tussen die Koper en Verkoper op die “ Koop en Verkoop “ vrywaar hiermee Mammas 24/7 van enige aanspreeklikheid en sal slegs n transaksie tussen die Koper en Verkoper wees.
 • Geen advertensie onder die Koop en Verkoop afdeling mag gekopieer word sonder die toestemming van die oorspronklike plaser nie.
 • Alle tweedehandse items wat geplaas word moet baba/mamma verwant wees.
 • Enige advertensie wat nie van toepassing is op die bogenoemde nie kan sonder waarskuwing verwyder word.
 • Deur kontakbesonderhede op n advertensie te plaas, word dit op eie risiko gedoen en Mammas 24/7 sal nie aanspreeklik gehou word vir enige skade wat deur beide partye gelei mag word as gevolg daarvan nie.
 • Geen verbruiker kan hul geld terugeis vanaf Mammas 24/7 as die verbruiker se tweedehandse items nie verkoop het opp die webblad nie.
 • Geen verbruiker kan hul geld terugeis vanaf Mammas 24/7 as die verbruiker nie n kompetisie gewen het nie.
 • Deur die Koop en Verkoop te gebruik stem die verbruiker in dat hy/sy die bostaande deurgelees het en verstaan.

12.  Produkte en Dienste / Advertensies

 • Produkte en Dienste, Klein Advertensies as ook Eksklusiewe advertensies is n platform om Mamma Entrepreneurs die geleentheid te bied om hul besighede te adverteer en sodoende meer blootstelling te kry.
 • Die advertensies mag slegs baba en mamma verwante produkte en dienste wees.
 • Mammas 24/7 sal nie aanspreeklik gehou word vir enige skade of verlies wat tussen die verbruiker en die adverteerder mag ontstaan nie.
 • Alle items wat geadverteer word is vanaf verbruikers en nie Mammas 24/7 self nie.
 • Dit is op die verbruiker se eie risiko om enige transaksie met n derde party te doen, hiermee moet die verbruiker self seker maak oor die kwaliteit, veiligheid en inligting wat op die advertensie geplaas word.
 • Die ooreenkoms tussen die Koper en Verkoper op enige van die advertensies het niks met Mammas 24/7 te doen nie en sal slegs tussen die Koper en Verkoper wees.
 • Geen advertensie onder die Produkte en Dienste, Klein Advertensies of Eksklusiewe advertensies afdeling mag gekopieer word sonder die toestemming van die oorspronklike plaser nie.
 • Alle advertensies wat geplaas word moet baba/mamma verwant wees.
 • Enige advertensie wat nie van toepassing is op die bogenoemde nie kan sonder waarskuwing verwyder word.
 • Deur kontakbesonderhede op n advertensie te plaas, word dit op eie risiko gedoen en Mammas 24/7 sal nie aanspreeklik gehou word vir enige skade wat deur beide partye gelei mag word as gevolg daarvan nie.
 • Adverteerders kan geen betaling terugeis vanaf Mammas 24/7 indien die adverteerder vir enige onklaar rede nie tevrede is met die aantal kliente wat hulle verkry het deur die advertensie nie.
 • Deur enige advertensie te plaas of in kontak te kom met n adverteerder, stem die verbruiker in dat hy/sy die bostaande deurgelees het, verstaan en aanvaar.

13.  Kompetisies

 • Die Kompetisies is slegs vir mammas wat woonagtig is in Suid Afrika.
 • Meeste van die Kompetisies word deur n derde party gedoen en nie Mammas 24/7 self nie.
 • Mammas 24/7 sal nie aanspreeklik gehou word vir enige skade of verlies wat mag plaasvind deur deel te neem aan enige van die kompetisies nie en is ook nie verantwoordelik vir die pryse wat deur n derde party verkry mag word nie.
 • Indien die kompetisie vereis dat “likes”gewerf moet word vir n foto, mag die deelnemer nie enige toepassing (APP) gebruik om “likes” te genereer nie.
 • Geen foto mag “geboost” word vanaf enige ander sosiale media platform af nie.
 • Enige klagtes wat sou ontstaan moet deurgegee word aan Mammas 24/7, deur n e-pos aan info@mammas247.co.za te stuur met Klagte as die onderwerp.
 • Enige klagte wat ontvang word oor n derde party wat die Kompetisie aanbied, sal onmiddelike aandag kry en afhangende van die erns van die saak, en deeglike ondersoek, sal daar dan besluit word of die aanbieder weer in die toekoms n kompetisie op die blad sal kan aanbied al dan nie.
 • Lede wat inskryf vir enige kompetisie moet seker maak dat alle informasie eerlik en korrek is.
 • Indien informasie as nie korrek beskou word nie, sal die lid ongelukkig gediskwalifiseerd word vir daardie spesifieke kompetisie.
 • Geen borge sal vergoeding kry vir die hoeveelheid inskrywers van n kompetisie nie.
 • Borge sal slegs n kompetisie hou vir blootstelling op hul produkte.

 

14.  Tuis Video’s

 • Die verbruiker moet verantwoordelik optree wanneer die verbruiker hierdie webwerf gebruik. Alle videos, fotos, kommentaar of enige ander inhoud wat op die webwerf opgelaai word wat nie die volgende voorwaardes toepas nie mag vanaf Mammas 24/7 verwyder word deur Mammas 24/7 se diskressie.
 • Enige verbruiker word toegelaat om tuis video’s van hul kind/kinders op te laai solank al die voorwaardes onder “Tuis Video’s” nagegaan is en gevolg word.
 • Alle video’s wat op die Mammas webwerf opgelaai word moet 100% oorspronklik wees, die eie video wees en eie kinders van die verbruiker wat dit opgelaai het.
 • Indien die intellektuele eiendom van materiaal wat deur ʼn verbruiker aangebied word vir plasing op die webblad aan ‘n derde party behoort, onderneem die verbruiker om Mammas 24/7 daarvan in kennis te stel en vrywaar die verbruiker Mammas 24/7 teen enige eis wat die eienaar van daardie intellektuele eiendomsregte teen Mammas 24/7 kan instel.
 • Die video mag nie die kopiereg of handelsmerk van enige iemand anders he as die verbruiker wie dit opgelaai het nie.
 • Geen inhoud binne n video mag deur n derde party besit word nie.
 • Onder geen omstandighede sal daar vergoeding, soos byvoorbeeld, betaling of krediet aan enige iemand op Mammas 24/7 se webwerf gaan nie. Ongeag die manier op hoe Mammas 24/7 besluit om die video inhoud te versprei.
 • Videos mag geen Suid Afrikaanse of Internasionale wette oortree nie.
  • Inhoud mag nie enige haatspraak, rassisme, seksisme, pornografie, homofobie, onvanpaste persoonlike opmerkings, ander vorms van haatspraak of kru, kras en vuil taal he of aanspoor nie.
  • Geen video mag skadelik wees aan enige persoon se karakter, of gestremdheid nie.
  • Geen video mag skadelik wees aan die webwerf deur viruse of enige ander tegnologie wat die webwerf of enige verbruiker sal laat skade ly nie.
 • As daar enige ander persoon in die video is aanvaar en erken die verbruiker dat vooraf toestemming verkry was om die video te deel met Mammas 24/7.
 • Inhoud mag nie enige persoonlike inhoud bevat (Bv naam, van, adres, konakbesonderhede, e-pos adres ens) nie.
 • Deur n video op te laai gee die verbruiker vir Mammas 24/7 alleenreg om dit op sosiale media te versprei. Indien enige iemand anders dit sou wou versprei moet daar eers toestemming gevra word deur videos@mammas247.co.za n e-pos te stuur.
 • Hiermee, voordat die verbruiker n video oplaai, aanvaar die verbruiker die bogenoemde voorwaardes en stem die verbruiker in dat Mammas 24/7 die video op enige media platform mag deel.

 

15.  Aanlyn Winkel

 • Terugbetalingsbeleid
  • Indien enige produk wat jy ontvang defektief, beskadig of onvanpas is vir die doel waarvoor dit bedoel is, is jy daarop geregtig om die produk terug te besorg (op Voelgoedwinkel se onkoste) vir ‘n volle terugbetaling of vir vervanging, op voorwaarde dat die foutiewe produk binne een maand vanaf aflewering daarvan aan Voelgoedwinkel terugbesorg word. Let asseblief in dié verband daarop dat:
   1. ‘n “defek”nie iets is wat uit normale slytasie voorspruit nie;
   2. “beskadig”beteken dat die produk beskadig moet wees wanneer jy dit ontvang en dat dit nie deur jou of enigiemand anders wat dit ontvang het beskadig is nie;
   3. Die Mammas 24/7 winkel se produk verskaffer sal die terugbesorgde produk ondersoek om vas te stel of die beweerde probleem inderdaad geregverdig is of nie. Indien die probleem nie geregverdig is nie, sal jy aanspreeklik wees vir die onkoste van terugbesorging aan Mammas 24/7, vir inspeksie en heraflewering aan jou. Ons moedig jou dus aan om enige probleme wat jy ontdek stiptelik nadat jy dit ontdek het aan ons te rapporteer.

Kontak ons by info@mammas247.co.za binne 24 uur indien die item nie is wat jy bestel het nie.

 • Betalingsmetodes

Mammas 24/7 bied ‘n veilige, elektroniese fondsoorplasing betalingsportaal deur Payfast.aan op die webwerf. Sien hul termes en voorwaardes hier; https://www.payfast.co.za/privacy-policy/

 • Aflewering

Vir aflewerings gebruik ons The Courier Guy. Ons behou die reg voor om enige ander diensteverskaffer te gebruik indien nodig.

Maak seker jy verskaf ʼn geldige afleweringsadres en kontaknommer, en kies die korrekte afleweringsmetode en –adres gedurende die betalingsproses aanlyn.

Kontak ons as jou pakkie nie binne die geraamde afleweringstyd ontvang word nie. Ons help graag om die pakkie na te speur.

Sou ʼn pakkie onafgelwer terugkom, sal ons jou in kennis stel en jou versoek om alternatiewe reëlings te tref vir die heraflewering aan jou. Jy stem in en gee ons volmag om ontslae te raak van die pakkie, dit te skenk, of te herverkoop indien dit nie binne ses maande opgeëis word nie.

Mammas 24/7 behou die reg om die koerier fooi enige tyd, sonder kennisgewing aan te pas en te verander soos nodig.

 • Gebeurtenis Buite Ons Beheer

Ons sal nie aanspreeklik of verantwoordelik wees vir enige mislukking of vertraging in optrede van enige van ons verpligtinge in terme van die Kontrak, wanneer dit deur gebeure buite ons redelike beheer veroorsaak word nie (Force Majeure).

’n Force Majeure sluit in enige daad, gebeurtenis, nie-gebeurtenis, weglating of ongeluk buite ons beheer, en sluit spesifiek (sonder beperking) die volgende in:

 • Stakings, uitsluitings of enige ander industriële aksie;
 • Burgerlike opstand, oproerings, invalle, terroriste-aanvalle of bedreigings hiervan, oorloë (verklaar of nie) of bedreigings of voorbereidings vir oorloë;
 • Brande, ontploffings, storms, vloede, aardbewings, insinkings, epidemies of ander natuurrampe;
 • Gevalle waar die spoorweë, skepe, vliegtuie, motors of enige ander vorms van publieke of private vervoermiddels nie bruikbaar is nie;
 • Geval waar publieke of private telekommunikasienetwerke nie bruikbaar is nie; en
 • Die dade, bevele, wetgewing, regulasies of beperkings van enige goewerment.

Ons optrede onder hierdie Kontrak sal opgeskort wees vir die periode van die Force Majeure, en ons sal hiertydens ’n langer periode vir optrede hê. Ons sal ’n redelike poging aanwend om die Force Majeure stop te sit, of ’n oplossing probeer vind sodat ons verpligtinge onder die Kontrak nagekom kan word ten spyte van die Force Majeure.